Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Αυτοί οι Κωδικοί βρίσκονται στο λογαριασμό σας. Ο λογαριασμός από τον οποίο θα πάρετε τους Κωδικούς θα πρέπει να είναι του τελευταίου 12μήνου – όχι παλαιότερος. Παρακαλώ δείτε την παρακάτω εικόνα. ΔΕΥΑ ΚΩ logariasmos
Εισέλθετε στην υπηρεσία και ακολουθείστε τον σύνδεσμο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στην επόμενη οθόνη θα δείτε τον σύνδεσμο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ», μπορείτε να προσθέσετε όσα ακίνητα είναι στο όνομά σας.
Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τον πλέον πρόσφατο λογαριασμό.
Ακολουθείστε τον σύνδεσμο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» στην πρώτη σελίδα, στην επόμενη σελίδα πληκτρολογήστε το email σας και θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (email) η διαδικασία δημιουργίας νέου κωδικού.