Εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία e-bill της ΔΕΥΑ ΚΩ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και το Υδρόμετρο του Λογαριασμού, όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό σας.