Εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία e-bill της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και το Υδρόμετρο του Λογαριασμού, όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό σας.